Om

På den här sidan vill vi nyansera bilden av skönhet. Sant är att alla människor är vackra och unika. Lika sant är dock även att många vantrivs med sitt eget utseende och vill förändra vissa detaljer i syfte att både se bättre ut – och därmed också må bättre.

Skönhetsindustrin dras med ett dåligt rykte. Ett rykte som till viss del är välförtjänt, men som även i många fall är direkt felaktigt. Många av dagens behandlingar och ingrepp är riskfria och de ger en väldigt bra effekt sett till det färdiga resultatet. Att man trots detta väljer att skambelägga personer som sökt sig till kliniker för att få en behandling utförd är direkt sorgligt.

Få saker i vårt samhälle är lika stigmatiserande som en skönhetsbehandling eller ett ingrepp som sker för att man ska se bättre ut. Det är inte konstigt att många patienter väljer att sjukanmäla sig efter att man blivit behandlad. En sjukanmälan som inte sker för att man är svullen, har ont eller av någon annan fysisk anledning – man sjukanmäler sig för att dölja att man har opererat sig. Man vill slippa hånfulla kommentarer, blickar och en massa snack bakom ryggen. Det säger en hel del.

På den här sidan ska vi lyfta det positiva. Vi ska ge en annan bild och en annan version av hur olika behandlingar ser ut och hur de kan förändra livet för en patient till det positiva.

Samtidigt så ska vi dock även ta på oss kritiska glasögon: allt är inte frid och fröjd. Det finns risker – och det finns brister – inom skönhetsindustrin. Dessa kan inte ignoreras och vi ska göra vårt yttersta för att informera dig som läsare om hur du ska tänka, vad du ska undvika och hur du ska agera för att att hitta en seriös klinik inför det ingrepp du planerar.

Vi ska skapa en sida som handlar om allt som rör skönhet. Välkommen!